Konfirmant 2017?

Konfirmant 2017I april ble det sendt ut brosjyre i posten til alle potensielle konfirmanter for 2017.

Påmelding til konfirmasjon i Lambertseter skjer via nett på dette skjemaet.

Alle som bor i Lambertseter sokn skal melde seg til konfirmasjon i Lambertseter. Etter 15.11.2016 kan man søke om overflytting til annen menighet.

Les mer om konfirmasjon i Den norske kirke her

Velkommen!

Vårens kurs i Lambertseter menighet

image001Hellas – landet som formet vår kultur

Denne våren inviterer Lambertseter menighet til kurskvelder med tema Hellas. Dette fordi vi til sommeren arrangerer en 10-dagers Hellas-tur, men også fordi Hellas er et spennende land selv om man ikke planlegger å dra på tur dit.

Kurskveldene, alle på onsdager, begynner kl. 19.00. Ingen kursavgift. Les videre

UTLYSNING AV SALMEKONKURRANSE!

salmebok_2013_menighetsutg3Lambertseter kirke feirer sitt 50-årsjubileum i 2016 på sin vigslingsdag 15. mai, pinsedag.

I anledning jubileet utlyser menigheten herved en salmekonkurranse. Salmen kan skrives til en eksisterende melodi, men også til melodi komponert for anledningen. Vinnerutkast vil bli honorert med 3000 kr. hver seg for tekst og melodi.

Ny frist for å levere inn sitt bidrag: 10. april 2016.

Salmen vil bli uroppført under jubileumsgudstjenesten pinsedag 15. mai 2016. .

En ber om at bidragene sendes fram uten forfatter/komponist skrevet på utkastet, men vedlagt – slik at juryen får bidragene til vurdering anonymt.

Det oppnevnes en jury som ledes av Eyvind Skeie.

Nærmere opplysninger om kirkebygget og menigheten fås på menighetens nettsider www.lambertseterkirke.no  eller av sokneprest Fredrik Ulseth, tlf. 2362 9903/ 9224 1707, e-post FU468@kirken.no.