Menighetens årsmøte

Lambertseter menighet holder årsmøte i menighetsalen like etter gudstjenesten søndag 26. april 2015.

Saker til behandling:
Sak MM 01/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Sak MM 02/2015: Årsmelding for 2014. Presentasjon og mulighet for spørsmål.
Sak MM 03/2015: Økonomisk orientering. Regnskapet for 2014 gjennomgås. Fokus framover på givertjeneste og innsamlinger.
Sak MM 04/2015: Kort orientering om menighetsrådsvalget 2015

Årsmelding 2014  –  Årsregnskap drift 31.12.2014  –  Årsregnskap balanse 31.12.2014  – Noter til regnskapet

Torsdagstreff

  • 5. mars: Besøk av demensforeningen
  • 12. mars: Om fasteaksjonen ved Asle R Rossavik
  • 19. mars: Veslemøy Nystedt Stoltenberg på besøk
  • 26. mars: Tur til Østmarka, Sandbakken – utstilling og foredrag. Påmelding innen 23. mars, avreise fra kirken kl 11.00

Samlingene er kl. 1200, servering av kaffe og vafler. Velkommen til en hyggelig prat!