Vårens kurs i Lambertseter menighet

image001Hellas – landet som formet vår kultur

Denne våren inviterer Lambertseter menighet til kurskvelder med tema Hellas. Dette fordi vi til sommeren arrangerer en 10-dagers Hellas-tur, men også fordi Hellas er et spennende land selv om man ikke planlegger å dra på tur dit.

Kurskveldene, alle på onsdager, begynner kl. 19.00. Ingen kursavgift. Les videre

UTLYSNING AV SALMEKONKURRANSE!

salmebok_2013_menighetsutg3Lambertseter kirke feirer sitt 50-årsjubileum i 2016 på sin vigslingsdag 15. mai, pinsedag.

I anledning jubileet utlyser menigheten herved en salmekonkurranse. Salmen kan skrives til en eksisterende melodi, men også til melodi komponert for anledningen. Vinnerutkast vil bli honorert med 3000 kr. hver seg for tekst og melodi.

Ny frist for å levere inn sitt bidrag: 10. april 2016.

Salmen vil bli uroppført under jubileumsgudstjenesten pinsedag 15. mai 2016. .

En ber om at bidragene sendes fram uten forfatter/komponist skrevet på utkastet, men vedlagt – slik at juryen får bidragene til vurdering anonymt.

Det oppnevnes en jury som ledes av Eyvind Skeie.

Nærmere opplysninger om kirkebygget og menigheten fås på menighetens nettsider www.lambertseterkirke.no  eller av sokneprest Fredrik Ulseth, tlf. 2362 9903/ 9224 1707, e-post FU468@kirken.no.

Babysang

Babysang starter opp igjen torsdag 21. januar kl. 12 i Lambertseter kirke. Inngang «opp bakken» ved klokketårnet/ hovedinngangen. Babysang med Marianne Jørgensen i kirkerommet og kaffe/vafler i menighetssalen etterpå. Kr. 50,- pr gang. Kortterminal tilgjengelig. Velkommen!

Valgresultater

Til valget på nytt menighetsråd kom det inn 555 godkjente stemmer. Her er de som kom inn i rådet av faste medlemmer og vararepresentanter (sortert etter antall stemmer):

 1. Borgny Vestli
 2. Lise Ingebrethsen Larsen
 3. Fredrik Røste Haugen
 4. Christian Danielsen
 5. Ragna Øyno Jensen
 6. Gjertrud Gulestøl Reinertsen
 1. Steinar Andersen, 1.vara
 2. Ranveig Bredesen, 2.vara
 3. Marit Leonie Fuglerud Simensen, 3. vara
 4. Svein Jarle Yndestad Eide, 4.vara
 5. Arvid Juland, 5. vara