Velkommen til sprell levende tirsdag – nå også med familiekor!

Dørene er åpne fra kl 1630. Middag serveres kl 17. I tillegg til middag blir det sangstund og lek. Alle som vil er velkommen til å være med og se hva som skjer.

Høsten 2014 får vi drahjelp av kantoren vår, Kjetil Teien, til å lede sangstunden.
Bli med å gi barna en morsom koropplevelse!

Høstens første sprell levende tirsdag er 2. september.

Les her for mer informasjon om datoer og påmelding.

supertirsdag

Kirkene i Oslo starter med SMS-kollekt

Flere kirker i Oslo starter nå med å samle inn kollekt via SMS. Lambertseter kirke er en av kirkene som er først ute, og allerede førstkommende søndag kan du legge igjen lommeboken hjemme. Men det vil fortsatt være mulig å gi kontant kollekt.

Hver kirke vil få en unik kode knyttet til et 4-sifret telefonnummer 2108. Til å starte med kan du gi 80 eller 200 kroner. Hvis du ønsker å gi en gave på 80 kroner i Lambertseter kirke, så fyller du ut LAM80. Hvilket formål gaven går til, vil det bli opplyst om i kirken.

Du vil også få muligheten til å melde deg inn i menighetens INFO-tjeneste. Du kan motta informasjon på sms om arrangementer i kirkens regi. Tjenesten er gratis, og du bestemmer selv når du vil melde deg ut. Info-tjenesten er unik for hver kirke, men du kan selvsagt melde deg inn og få informasjon fra flere kirker.

Vil du ha informasjon fra Lambertseter menighet, sender du LAMINFO til 2108, eller LAMINFO STOPP om du vil melde deg ut.

Planlegge dåp eller bryllup – kom innom kontoret eller kontakt kirketorget

Planlegger du dåp eller bryllup? I Lambertseter kirke kan du komme innom mellom kl.10-14 på hverdager. Du vil få de nødvendige skjemaer og få svar på de spørsmål du har.

Har du ikke tid til å komme innom i det tidsrommet, så er kirketorget tilgjengelig på telefon mellom 8 – 15-30. (Se mer under).

Hos kirketorget får du hjelp av til å finne prest, tid og sted for bryllup eller dåp.

Kirketorget i Oslo
Telefonnummer: 2362 9009
Mail: kirketorget@oslo.kirken.no 
Post-/gateadresse: Grønlandsleiret 31, 0190 OSLO

De ansatte på Kirketorget: Oppe fra venstre: Svein Olav Stalheim, Bente Frantzen, Merethe Bloch-Hoell, Margaret Wangari Njambi, Gunhild Ettestøl.Nede fra venstre: Britt Holmeide, Irene Wiik Kjølberg og Håvard Sandvand Dahlen.

Kirketorget er åpent alle hverdager fra kl. 08.00 til 15.30. Unntakene er mellom jul og nyttår. Da er åpningstiden fra 10.00 til 14.00. Onsdag før skjærtorsdag er det åpent fra 08.00 til 12.00.

Spørsmål om leie av lokaler eller innmelding skal fortsatt gå til den lokale menigheten. Hos oss er det 23 62 99 02 mellom 10 og 14. Telefonnummeret til sentralbordet for kirkene i Oslo er som før, 23629000.

PS: Grunnen til at man ikke skal ta kontakt med Kirketorget ved innmelding, er at man i slike tilfeller må møte opp selv på sitt menighetskontor.

Vil du meditere i kirka?

Plakat sentrerende bønn 2014Tirsdag 25. mars kl.19:50 starter det opp en gruppe med kristen meditasjon i Lambertseter kirke. Initiativtagere er Tore Laugerud, Liv Hegle og Asle Røhne Rossavik. Gruppen samles i kapellet hver tredje uke på tirsdager.

Meditasjonsformen som vi bruker heter sentrerende bønn. Det er en enkel form for stille bønn. Samlingene kommer til å bestå av 15 minutter undervisning, 5 minutter avspenning og 20 minutter stille bønn (meditasjon). Samlingene ledes vekselsvis av Tore, Liv og Asle. Dørene åpnes 19:45. Kl.20.00 stenger vi dørene for at man ikke skal forstyrres under meditasjonen, så kom i tide.

Første samling, 25. mars, er introduksjonssamling. Da vil de som kommer få en kort innføring i hva sentrerende bønn er.

De påfølgende datoene er: 8.4, 22.4, 13.5, 27.5 og 17.6.

For mer informasjon kontakt Asle Røhne Rossavik på asle.rossavik(at)oslo.kirken.no eller ring eller send melding til 480 933 96.

Fasten er i gang – Hvordan vil du bruke fasten?

askekorsOnsdag 5. mars var det askeonsdag. Da markerte vi starten på fastetiden.

 

 

I askeonsdagsmessen kunne de som ville få tegnet et askekors i pannen.
Presten sier:

«Husk menneske at du er støv og skal vende tilbake til støv.»

I møte med vår dødelighet blir det som er viktig i livet synlig. Fastetiden er en tid for selvransakelse og offer. Man tenker gjennom hvordan man lever livet sitt og hvordan man kan leve til beste for andre mennesker og for verden.

I fastetiden har vi også innsamlingsaksjon til Kirkens nødhjelps arbeid. Les mer om fasteaksjonen her. I Lambertseter gjennomføres fasteaksjonen søndag 6. april. Da er det først sprell levende fastegudstjeneste deretter er det anledning til å gå med bøsser. Årets konfirmanter er med på aksjonen og går med bøsser. Vi oppfordrer flere til å melde seg som bøssebærer.

fasteaksjonen2014

 

 

Bli med på karneval i kirka!

SLG 20140302 karnevalVisste du at karneval er en kristen feiring?
På søndag skal vi feire før vi går inn i fastetiden.
Kle deg ut som hva du vil eller kom som du er!
Bli med på en gudstjeneste preget av gospel og
sanger fra Sør-Amerika!

Gospelkoret Glam blir med for å gjøre dette til en fest!
Dåp • Nattverd • Kirkekaffe med seriøs pinata-knusing!
Musiker Håkon Møller • Prest Espen Andreas Hasle

Klikk deg gjerne inn og lik vår facebookside https://www.facebook.com/#!/lambertseterkirke