Torsdagstreff

  • 5. mars: Besøk av demensforeningen
  • 12. mars: Om fasteaksjonen ved Asle R Rossavik
  • 19. mars: Veslemøy Nystedt Stoltenberg på besøk
  • 26. mars: Tur til Østmarka, Sandbakken – utstilling og foredrag. Påmelding innen 23. mars, avreise fra kirken kl 11.00

Samlingene er kl. 1200, servering av kaffe og vafler. Velkommen til en hyggelig prat!

Teaterverksted for barn i 6.-8. trinn

Etter vinterferien er det planer om å starte et teaterverksted på tirsdager kl 1530-1630.
Det er først og fremst barn i alderen 6.-8. trinn som er velkommen til å være med der.
Kjenner du noen i den alderen som burde få anledning til å være med?

Det vil bli en kombinasjon av teaterlek og utfordringer.
Fortellingen som vi skal begynne med handler om Josef og brødrene hans.
Det planlegges en fremvisning for venner og familie i juni.

Vi har en dyktig instruktør som vil lede verkstedet. Det søkes også etter 1-2 voksne som kan være med å skape en trygg ramme rundt samlingene.
Ta kontakt med Lars Kristian eller menighetskontoret for å høre mer.