Forhåndsstemming til Kirkevalget

kirkevalgForhåndsstemmingen til Kirkevalget er i gang. Forhåndsstemming foregår på Lambertseter kirkes kontor torsdager fra kl 10-12, til og med torsdag 10. september. Husk legitimasjon. Manntallet ligger tilgjengelig for ettersyn på menighetskontoret.
Forhåndsstemming til menighetsråd og bispedømmerådsvalg i annet sokn enn der man bor må skje innen 1. september. For forhåndsstemming i bostedssoknet er fristen 11. september.

Selve valgdagene for valg til menighetsråd og bispedømmeråd/kirkemøtet er:
Søndag 13. september kl 13-18
Mandag 14. september kl 09-21

Valget foregår samtidig med kommunevalget, på Lambertseter skole og på Lambertseter videregående skole, og følger samme åpningstider som kommunevalget.

Hvis du er usikker på hvilken valgkrets du tilhører, ta kontakt med kirkekontoret på tlf 23 62 99 02 i forkant av valget, eller møt opp på en av skolene ved selve valget, så ordner vi det.

Du kan lese mer på www.kirkevalg.no . Der finner du også kandidatliste for Lambertseter.

Tårnagenthelg

Tårnagentplakat2015

Lambertseter menighet inviterer alle 8- og 9-åringer (2. og 3. trinn) til å være Tårnagenter i Lambertseter kirke. I tårnagenthelgen skal det løses oppdrag og mysterier. Blant annet skal kirken og bibelens fortellinger utforskes. Barna bor hjemme, men vil være sammen i kirken lørdag kl 15-19 og søndag 0930-ca 1300.

Påmelding/ spørsmål: agentpost@lambertseterkirke.no

Det er behov for noen foreldre eller andre voksne som hjelper til på kjøkkenet, til sikringen i klokketårnet, og litt annet praktisk. Aktuelle medhjelpere bes om å kontakte Lars Kristian, bruk gjerne eposten over.

Menighetens årsmøte

Lambertseter menighet holder årsmøte i menighetsalen like etter gudstjenesten søndag 26. april 2015.

Saker til behandling:
Sak MM 01/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Sak MM 02/2015: Årsmelding for 2014. Presentasjon og mulighet for spørsmål.
Sak MM 03/2015: Økonomisk orientering. Regnskapet for 2014 gjennomgås. Fokus framover på givertjeneste og innsamlinger.
Sak MM 04/2015: Kort orientering om menighetsrådsvalget 2015

Årsmelding 2014  –  Årsregnskap drift 31.12.2014  –  Årsregnskap balanse 31.12.2014  – Noter til regnskapet

Torsdagstreff

  • 5. mars: Besøk av demensforeningen
  • 12. mars: Om fasteaksjonen ved Asle R Rossavik
  • 19. mars: Veslemøy Nystedt Stoltenberg på besøk
  • 26. mars: Tur til Østmarka, Sandbakken – utstilling og foredrag. Påmelding innen 23. mars, avreise fra kirken kl 11.00

Samlingene er kl. 1200, servering av kaffe og vafler. Velkommen til en hyggelig prat!