Sprell levende karnevalsgudstjeneste – Kle deg ut og bli med!

Karnevalsmasker

 

 

 

 

 

 

Søndag 7. februar kl.11 inviterer vi til Sprell levende karnevalsgudstjeneste. Kle deg ut eller lån et kostyme hos oss! Etter gudstjenesten er det kirkekaffe med fastelavnsboller.

1superhelt__296x234_01122015151557Vil du bli en Superhelt i fasten? Barna kan i fasten være superhelter og bidra til en bedre verden gjennom Kirkens nødhjelps aktiviteteshefte «Superhelter i fasten». Vi deler også ut fastebøsser til bruk i hjemmene.

Les gjerne mer om årets fasteaksjon på fasteaksjonen sine sider.

 

Babysang

Babysang starter opp igjen torsdag 21. januar kl. 12 i Lambertseter kirke. Inngang «opp bakken» ved klokketårnet/ hovedinngangen. Babysang med Marianne Jørgensen i kirkerommet og kaffe/vafler i menighetssalen etterpå. Kr. 50,- pr gang. Kortterminal tilgjengelig. Velkommen!

Kom på adventsgudstjeneste på Lambertseter senter til søndag!

Reflex 2015Tradisjonen tro er det adventsgudstjeneste på Lambertseter senter søndag 13.12 kl.12. Gospelkoret Reflex under ledelse av Martin Alfsen synger med og for oss. Prost Eigil Morvik taler. Asle Røhne Rossavik leder gudstjenesten. Kjetil Teien spiller piano. Hege K. F. Eidseter er tekstleser. Det er egen barnekrok med tegnesaker til barna. Etter gudstjenesten serveres en enkel kirkekaffe i gangen bort mot Deichman.

UTLYSNING AV SALMEKONKURRANSE!

salmebok_2013_menighetsutg3Lambertseter kirke feirer sitt 50-årsjubileum i 2016 på sin vigslingsdag 15. mai, pinsedag.

I anledning jubileet utlyser menigheten herved en salmekonkurranse. Salmen kan skrives til en eksisterende melodi, men også til melodi komponert for anledningen. Vinnerutkast vil bli honorert med 3000 kr. hver seg for tekst og melodi.

Fristen for å levere inn sitt bidrag er 20. mars 2016 (Palmesøndag).

Salmen vil bli uroppført under jubileumsgudstjenesten pinsedag 15. mai 2016. .

En ber om at bidragene sendes fram uten forfatter/komponist skrevet på utkastet, men vedlagt – slik at juryen får bidragene til vurdering anonymt.

Det oppnevnes en jury som ledes av Eyvind Skeie.

Nærmere opplysninger om kirkebygget og menigheten fås på menighetens nettsider www.lambertseterkirke.no  eller av sokneprest Fredrik Ulseth, tlf. 2362 9903/ 9224 1707, e-post FU468@kirken.no.

Valgresultater

Til valget på nytt menighetsråd kom det inn 555 godkjente stemmer. Her er de som kom inn i rådet av faste medlemmer og vararepresentanter (sortert etter antall stemmer):

 1. Borgny Vestli
 2. Lise Ingebrethsen Larsen
 3. Fredrik Røste Haugen
 4. Christian Danielsen
 5. Ragna Øyno Jensen
 6. Gjertrud Gulestøl Reinertsen
 1. Steinar Andersen, 1.vara
 2. Ranveig Bredesen, 2.vara
 3. Marit Leonie Fuglerud Simensen, 3. vara
 4. Svein Jarle Yndestad Eide, 4.vara
 5. Arvid Juland, 5. vara

Tårnagenthelg

Tårnagentplakat2015

Lambertseter menighet inviterer alle 8- og 9-åringer (2. og 3. trinn) til å være Tårnagenter i Lambertseter kirke. I tårnagenthelgen skal det løses oppdrag og mysterier. Blant annet skal kirken og bibelens fortellinger utforskes. Barna bor hjemme, men vil være sammen i kirken lørdag kl 15-19 og søndag 0930-ca 1300.

Påmelding/ spørsmål: agentpost@lambertseterkirke.no

Det er behov for noen foreldre eller andre voksne som hjelper til på kjøkkenet, til sikringen i klokketårnet, og litt annet praktisk. Aktuelle medhjelpere bes om å kontakte Lars Kristian, bruk gjerne eposten over.

Menighetens årsmøte

Lambertseter menighet holder årsmøte i menighetsalen like etter gudstjenesten søndag 26. april 2015.

Saker til behandling:
Sak MM 01/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Sak MM 02/2015: Årsmelding for 2014. Presentasjon og mulighet for spørsmål.
Sak MM 03/2015: Økonomisk orientering. Regnskapet for 2014 gjennomgås. Fokus framover på givertjeneste og innsamlinger.
Sak MM 04/2015: Kort orientering om menighetsrådsvalget 2015

Årsmelding 2014  –  Årsregnskap drift 31.12.2014  –  Årsregnskap balanse 31.12.2014  – Noter til regnskapet