Hva er Konfirmasjon

Selve ordet ‘konfirmasjon’ betyr å bekrefte eller å svare ja. Det viktigste er at Gud sier ja til oss og bekrefter sin omsorg og sitt nærvær i vårt liv. Dette skjer på selve konfirmasjonsdagen. Konfirmantens navn blir lest opp og presten legger sin hånd på konfirmantens hode og ber en spesiell bønn for hver enkelt konfirmant og om Guds velsignelse over hans eller hennes liv. Konfirmasjonen er da først og fremst en forbønnshandling der prest og menighet ber for konfirmanten om velsignelse over hans eller hennes liv. Men konfirmasjon er også, som det ligger i betydningen av ordet konfirmasjon, en stadfestelse av dåpen, for den konfirmant som vil se sitt liv i det perspektivet. Gud gjentar at han har gjort den døpte til sitt barn og konfirmanten gir sitt tilsvar om at hun eller han ønsker å leve sitt liv som Guds barn.

De som ønsker kirkelig konfirmasjon skal melde seg til konfirmant-innskrivning normalt i det året en fyller 14 år. Innskrivningen skjer tidlig på høsten i Lambertseter menighet. Nærmere kunngjøring i menighetsbladet, ved oppslag og ved informasjon på skolene.

Konfirmasjonstiden er en tid til å stille spørsmål, oppleve og delta i menighetslivet, lære mer om kristen tro, erfare fellesskap og oppleve ting sammen på turer og leir.

Konfirmasjonsordningen i Lambertseter menighet går fra innskrivning i oktober og til konfirmasjon tidlig i september neste år. På våren er det alternerende ukentlig undervisning og klubb (KIKK – Klubben i Kirke-Kjelleren). og deltakelse på sensommerens fem-dagers leir. Samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste kommer like etter sommerferien. Dersom en melder seg som konfirmant er det obligatorisk deltakelse på klubb, undervisning, leir og de fastsatte gudstjenester. Hver konfirmant betaler for materiell, turer og leir i forbindelse med konfirmasjonstiden.

Les mer om konfirmasjon på kirken.no
og på vår side om konfirmasjon.